Βιομηχανικά

Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Χαλκίδας

Θέση:  Χαλκίδα , Εύβοια
Έτος: 2008
Πελάτης: ΔΙΕΝΝΗΣ Α.Τ.Ε. / Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.
Στάδιο: Ολοκληρωμένο

 

Εκπόνηση στατικής μελέτης ισόγειου κτιρίου στέγασης εγκαταστάσεων Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με φέροντα οργανισμό δομικού χάλυβα

Περισσότερα

Συλλογή Φωτογραφιών