Υπηρεσίες

Οι τομείς δραστηριότητας μας

Μελέτη

Στατικές μελέτες οικοδομικών και τεχνικών έργων
Τοπογραφικές μελέτες
Υπηρεσίες G.I.S.
Αρχιτεκτονικές μελέτες
Έκδοση αδειών δόμησης
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων
Πραγματογνωμοσύνες
Οικονομοτεχνικές μελέτες
Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού, κ.α.

Μελέτη

Στατικές μελέτες οικοδομικών και τεχνικών έργων
Τοπογραφικές μελέτες
Υπηρεσίες G.I.S.
Αρχιτεκτονικές μελέτες
Έκδοση αδειών δόμησης
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων
Πραγματογνωμοσύνες
Οικονομοτεχνικές μελέτες
Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού, κ.α.

Κατασκευή

Κατασκευές ιδιωτικών οικοδομικών έργων
Διοίκηση έργων
Επίβλεψη ιδιωτικών έργων
Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων
Ανακαινίσεις και ανακατασκευές κτιρίων
Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, κ.α.

Κατασκευή

Κατασκευές ιδιωτικών οικοδομικών έργων
Διοίκηση έργων
Επίβλεψη ιδιωτικών έργων
Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων
Ανακαινίσεις και ανακατασκευές κτιρίων
Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, κ.α.

Ενέργεια

Σχεδιασμός και εγκαταστάσεις σταθμών Α.Π.Ε.
Ενσωμάτωση Α.Π.Ε. σε δομικές κατασκευές και κελύφη.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Ενεργειακές επιθεωρήσεις
Έκδοση Π.Ε.Α.
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
Μελέτες σκοπιμότητας, κ.α.

Ενέργεια

Σχεδιασμός και εγκαταστάσεις σταθμών Α.Π.Ε.
Ενσωμάτωση Α.Π.Ε. σε δομικές κατασκευές και κελύφη.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Ενεργειακές επιθεωρήσεις
Έκδοση Π.Ε.Α.
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
Μελέτες σκοπιμότητας, κ.α.

Καταγραφή δεδομένων G.I.S

Η nrgTECH επενδύοντας σε καινοτόμο σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) δύναται να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την καταγραφή: Ιδιαίτερη αναφορά χρίζουν οι δυνατότητες καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων δικτύου φωτισμού καθότι δύνανται συνδυαστικά να παρέχονται:…

Eκπόνηση στατικών μελετών

Η nrgTECH εκμεταλλευόμενη τη μακρόχρονη εμπειρία του δυναμικού της, την ενασχόληση και συμμετοχή σε έργα μεγάλης κλίμακας, και παράλληλα επενδύοντας διαρκώς σε σύγχρονο λογισμικό και εξοπλισμό δύναται να παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών οι οποίες διακρίνονται για την…

Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η nrgTECH διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και το δυναμικό προκειμένου για την εκπόνηση του συνόλου των μελετών, την έκδοση των συνακόλουθων αδειών και τέλος την επίβλεψη και διοίκηση των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται στα πλαίσια μερικής ή ριζικής…

Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού

Η nrgTECH διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό και εμπειρία προκειμένου να παρέχει άρτιες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα έργων. Οι υπηρεσίες συμβούλου παρέχονται σε τομείς στους οποίους έχει να επιδείξει συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά και…

Eκπόνηση στατικών μελετών

Η nrgTECH εκμεταλλευόμενη τη μακρόχρονη εμπειρία του δυναμικού της, την ενασχόληση και συμμετοχή σε έργα μεγάλης κλίμακας, και παράλληλα επενδύοντας διαρκώς σε σύγχρονο λογισμικό και εξοπλισμό δύναται να παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών οι οποίες διακρίνονται για την…

Καταγραφή δεδομένων G.I.S

Η nrgTECH επενδύοντας σε καινοτόμο σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) δύναται να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την καταγραφή: Ιδιαίτερη αναφορά χρίζουν οι δυνατότητες καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων δικτύου φωτισμού καθότι δύνανται συνδυαστικά να παρέχονται:…

Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η nrgTECH διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και το δυναμικό προκειμένου για την εκπόνηση του συνόλου των μελετών, την έκδοση των συνακόλουθων αδειών και τέλος την επίβλεψη και διοίκηση των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται στα πλαίσια μερικής ή ριζικής…

Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού

Η nrgTECH διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό και εμπειρία προκειμένου να παρέχει άρτιες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα έργων. Οι υπηρεσίες συμβούλου παρέχονται σε τομείς στους οποίους έχει να επιδείξει συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά και…