Σχετικά με εμάς

Ποιοι είμαστε

Η nrgTECH αποτελεί μία σύγχρονη και πολυδιάστατη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στους τομείς της μελέτης, της κατασκευής, της ενέργειας, και σε επιμέρους κλάδους της σύγχρονης δόμησης και μηχανικής. Εκμεταλλευόμενοι τη μακρόχρονη εμπειρία μας σε επίπεδο μελέτης και κατασκευής οικοδομικών έργων και παράλληλα επεκτείνοντας μεθοδευμένα τις δραστηριότητές μας στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενσωμάτωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κτιριακό κέλυφος αποσκοπούμε στην ενεργή προστασία του περιβάλλοντος και μείωση εκπομπών CO2.

Η παρουσία μας στην Κίμωλο

Οι στενοί οικογενειακοί δεσμοί με την Κίμωλο, καθότι τόπος καταγωγής μελών μας, αποτέλεσαν αφορμή για την επέκταση των δραστηριοτήτων μας από το 2014 στο συγκεκριμένο νησί αλλά και στις Κυκλάδες γενικότερα. Με σεβασμό στην παραδοσιακή Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική έχουμε ως αρχή τη διακριτική ενσωμάτωση στοιχείων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής για τη βέλτιστη προσαρμογή των έργων στις ανάγκες της εποχής με την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων μηχανικής για την πραγμάτωση αυτών.

Αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας αυτής καθώς και της συνολικής ενασχόλησης μας με ιδιαιτερότητες της Κιμώλου αποτελεί πλέον η δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων σε ότι αφορά την ανάπτυξη ακινήτων εκκινώντας από τα πρώτα στάδια εντοπισμού και αξιολόγησης ακινήτων, εν συνεχεία της εκπόνησης των μελετών, και τέλος της κατασκευής και απόδοσης έργων «με το κλειδί στο χέρι».

Μελέτη

Στατικές μελέτες οικοδομικών και τεχνικών έργων τοπογραφικές μελέτες, υπηρεσίες G.I.S. αρχιτεκτονικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών αδειών, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, οικονομοτεχνικές μελέτες κ.α.

Κατασκευή

Κατασκευές ιδιωτικών οικοδομικών έργων, διοίκηση έργων, επίβλεψη ιδιωτικών έργων, αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων, ανακαινίσεις και ανακατασκευές κτιρίων, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, κ.α

Ενέργεια

Σχεδιασμός και εγκαταστάσεις σταθμών Α.Π.Ε., ενσωμάτωση Α.Π.Ε. σε δομικές κατασκευές και κελύφη, εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακές επιθεωρήσεις, έκδοση Π.Ε.Α., ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κ.α.

Η Παρουσία μας στην Κίμωλο

Οι στενοί οικογενειακοί δεσμοί με την Κίμωλο, καθότι τόπος καταγωγής μελών μας, αποτέλεσαν αφορμή για την επέκταση των δραστηριοτήτων μας από το 2014 στο συγκεκριμένο νησί αλλά και στις Κυκλάδες γενικότερα. Με σεβασμό στην παραδοσιακή Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική έχουμε ως αρχή τη διακριτική ενσωμάτωση στοιχείων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής για τη βέλτιστη προσαρμογή των έργων στις ανάγκες της εποχής με την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων μηχανικής για την πραγμάτωση αυτών.

Αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας αυτής καθώς και της συνολικής ενασχόλησης μας με ιδιαιτερότητες της Κιμώλου αποτελεί πλέον η δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων σε ότι αφορά την ανάπτυξη ακινήτων εκκινώντας από τα πρώτα στάδια εντοπισμού και αξιολόγησης ακινήτων, εν συνεχεία της εκπόνησης των μελετών, και τέλος της κατασκευής και απόδοσης έργων «με το κλειδί στο χέρι».

Μελέτη

Στατικές μελέτες οικοδομικών και τεχνικών έργων τοπογραφικές μελέτες, υπηρεσίες G.I.S. αρχιτεκτονικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών αδειών, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, οικονομοτεχνικές μελέτες κ.α.

Κατασκευή

Κατασκευές ιδιωτικών οικοδομικών έργων, διοίκηση έργων, επίβλεψη ιδιωτικών έργων, αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων, ανακαινίσεις και ανακατασκευές κτιρίων, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, κ.α.

Ενέργεια

Σχεδιασμός και εγκαταστάσεις σταθμών Α.Π.Ε., ενσωμάτωση Α.Π.Ε. σε δομικές κατασκευές και κελύφη, εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακές επιθεωρήσεις, έκδοση Π.Ε.Α., ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κ.α.

Έργα

Επιλεγμένα έργα μας