Ομόρρυθμος εταίρος, πολιτικός μηχανικός δομικών έργων, απόφοιτος του τμήματος πολιτικών μηχανικών δομικών έργων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά το 2009.