Ομόρρυθμος εταίρος και ιδρυτικό στέλεχος, πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος πολιτικών μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) το 1997.