Μόνιμος συνεργάτης, πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος πολιτικών μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) το 1994.