Συνεργάτης, πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος πολιτικών μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) το 1998.