ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η nrgTECH διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό και εμπειρία προκειμένου να παρέχει άρτιες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα έργων. Οι υπηρεσίες συμβούλου παρέχονται σε τομείς στους οποίους έχει να επιδείξει συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά και δημόσια έργα και περιλαμβάνουν:

 

  • Στατικές μελέτες κτιριακών και τεχνικών έργων
  • Μεθοδολογία ελέγχων στατικής επάρκειας και ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών
  • Αποτίμηση, σχεδιασμό και ανάπτυξη ακινήτων σε τομείς τουρισμού, βιομηχανίας, Α.Π.Ε., κατοικιών, γραφείων,, κ.α.
  • Επίβλεψη, προγραμματισμός και διοίκηση έργων πολιτικού μηχανικού
  • Μελέτη σκοπιμότητας επενδύσεων Α.Π.Ε. και οικονομοτεχνική ανάλυση έργων
  • Ενσωμάτωση Α.Π.Ε. στο κτιριακό κέλυφος και υφιστάμενες εγκαταστάσεις
  • Ενεργειακή επιθεώρηση, αποτίμηση και αναβάθμιση κτιρίων
  • Βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και εφαρμογή τεχνικών παθητικών κτιρίων
  • Εφαρμογή γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), διασύνδεση και επεξεργασία δεδομένων

Η παρουσία της nrgTECH, με την ιδιότητα του συμβούλου μηχανικού σε έργα ανεξαρτήτως τομέα, διασφαλίζει τον επενδυτή και συνεργάτη σε ότι αφορά την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των εργασιών, την οικονομική βιωσιμότητα επενδυτικών σχεδίων, την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων,  την ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τον προγραμματισμού και των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και αξιοπιστία των έργων.

Comments are closed.