Ενίσχυση πολυώροφου κτιρίου γραφείων – καταστημάτων

Συμμετοχή στην εκπόνηση στατικών μελετών ενίσχυσης πολυώροφου κτιρίου γραφείων - καταστημάτων με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος προκειμένου για την προσθήκη κατ’ επέκταση Α’ ορόφου και καθ’ ύψος Β’ ορόφου με χρήση μεταλλικών ελασμάτων, μανδυών ο.σ., ανθρακονημάτων κ.α.

Comments are closed.