Τριώροφο κτίριο κατοικιών με υπόγειο, pilotis και στέγη

Εκπόνηση στατικής μελέτης και επίβλεψη κατασκευής τριωρόφου κτιρίου κατοικιών με υπόγειο, pilotis και στέγη και με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος

Comments are closed.