Διώροφο κτίριο κατοικιών με υπόγειο, σοφίτες και πισίνα

Εκπόνηση στατικής μελέτης και επίβλεψη κατασκευής διωρόφου κτιρίου κατοικιών με υπόγειο, σοφίτες, πισίνα και φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος

Comments are closed.