Οκταώροφο κτίριο κατοικιών επί pilotis με υπόγειο

Συμμετοχή στην εκπόνηση στατικής μελέτης, έκδοση οικοδομικής άδειας και κατασκευή οκταώροφου κτιρίου κατοικιών επί pilotis με υπόγειο με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος

Comments are closed.