Θέρμοηλεκτρικός Σταθμός Δ.Ε.Η. Α.Ε.

  • αεροφωτογραφίες-2016_05_24_Part1
  • αεροφωτογραφίες-2016_05_24_Part7
  • αεροφωτογραφίες-2016_05_24_Part8
  • αεροφωτογραφίες-2016_05_24_Part9
  • αεροφωτογραφίες-2016_05_24_Part10
  • αεροφωτογραφίες-2016_05_24_Part13

Συμμετοχή στην εκπόνηση στατικών μελετών των κτιρίων ηλεκτροστασίου καθώς και των δεξαμενών Φίλτρων, 1ου pH και Κροκύδωσης, και T/F Separator με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος

Comments are closed.