Εμπορικά

Κτίριο Αναψυχής Και Διασκέδασης - Κινηματογράφων - Εστίασης - Bowling Με Υπόγειο Parking “STARCITY”

Θέση:  Νέα Σμύρνη, Αττική
Έτος: 2005
Πελάτης: ΔΙΑΡΧΩΝ Α.Τ.Ε. / ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Ε.
Στάδιο: Ολοκληρωμένο

 

Συμμετοχή στην εκπόνηση στατικών μελετών πολυώροφου κτιρίου αναψυχής και διασκέδασης, κινηματογράφων, εστίασης, bowling, υπόγειο parking με μικτό φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος στους υπόγειους ορόφους και δομικού χάλυβα στους υπέργειους ορόφους

Περισσότερα

Συλλογή Φωτογραφιών