Τουριστικά

Νέα Διώροφη Κατοικία

Θέση:  Καρδάμαινα, Κως, Δωδεκάνησα
Έτος: 2007
Πελάτης: N. ΣΙΦΩΝΙΟΣ / ΑΚΤΗ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.
Στάδιο: Ολοκληρωμένο

 

Εκπόνηση στατικής μελέτης ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5* πολλαπλά κτίρια διαμονής – εστίασης – αναψυχής, κολυμβητικές δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και επιμέρους κατασκευές γεφυρών και στεγών δομικού χάλυβα

Περισσότερα

Συλλογή Φωτογραφιών