Βιομηχανικά

Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Φαρσάλων

Θέση:  Φάρσαλα , Θεσσαλία
Έτος: 2008
Πελάτης: ΔΙΕΝΝΗΣ Α.Τ.Ε. / Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΧΑΛΚΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
Στάδιο: Ολοκληρωμένο

 

Εκπόνηση στατικής μελέτης ισόγειου κτιρίου στέγασης εγκαταστάσεων Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με φέροντα οργανισμό δομικού χάλυβα

Περισσότερα

Συλλογή Φωτογραφιών