Εμπορικά

Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού

Θέση:  Βουκουρέστι, Ρουμανία
Έτος: 2007
Πελάτης: ΝΑΜΑ Α.Ε. / ΑΚΤΩΡ Α.Ε. – ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
Στάδιο: Ολοκληρωμένο

 

Συμμετοχή στην εκπόνηση στατικών μελετών κτιρίων διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων με μικτό φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλικών δικτυωτών στεγών

Περισσότερα

Συλλογή Φωτογραφιών