Κτιριακά

Διώροφο Κτίριο Κατοικιών

Θέση:  Κρυονέρι, Αττική
Έτος: 2017
Πελάτης: Ιδιώτης
Στάδιο: Ολοκληρωμένο

 

Στατική μελέτη, Κατασκευή και Επίβλεψη

Περισσότερα

Συλλογή Φωτογραφιών