Συνεργάτης, αρχιτέκτων μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος αρχιτεκτώνων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) το 1997.