Καταγραφή δεδομένων δικτύου οδοφωτισμού & σήμανσης

Η nrgTECH επενδύοντας σε καινοτόμο σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) δύναται να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την καταγραφή:

 • Δικτύου φωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων (ιστοί, βραχίονες, διακοσμητικά κτλ.)
 • Δικτύου σήμανσης οδικών αξόνων (πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες, διαβάσεις κτλ.)
 • Δικτύου αποχέτευσης και συλλογής ομβρίων (φρεάτια, σχάρες κτλ.)
 • Δικτύου οδικών αξόνων και βασικών γεωμετρικών δεδομένων
 • Φθορών & ανωμαλιών οδοστρώματος
 • Κιγκλιδωμάτων προστασίας
 • Κάδων απορριμμάτων, ανακύκλωσης κτλ.
 • Δέντρων

Ιδιαίτερη αναφορά χρίζουν οι δυνατότητες καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων δικτύου φωτισμού καθότι δύνανται συνδυαστικά να παρέχονται:

 • Γεωγραφική θέση, ύψος ιστού, πλάτος οδοστρώματος, τύπος φωτιστικού σώματος, είδος και ισχύς λαμπτήρα κ.α.
 • Φωτομετρική αποτύπωση πεδίου και αποτίμηση/αξιολόγηση δεδομένων υφιστάμενου δικτύου
 • Μελέτη προσθήκης ή/και επέκτασης υφιστάμενου δικτύου
 • Υπολογισμός ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και κόστους συντήρησης
 • Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σταδιακής αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων με χρήση σωμάτων και λαμπτήρων νέας τεχνολογίας (LED) και καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης

Αντίστοιχα σε ότι αφορά τις δυνατότητες καταγραφής δικτύου οδικών αξόνων και σήμανσης των δύνανται συνδυαστικά να παρέχονται μελέτες οδοποιίας για την αναβάθμιση/επέκταση οδικού δικτύου καθώς και σήμανσης των οδών.

Το σύστημα συνοπτικά αποτελείται από μια κινητή μονάδα χαρτογράφησης εξοπλισμένη με GPS/GNSS RTK, INS, HDCAM και λογισμικό παρακολούθησης εργασιών. Η εφαρμογή δύναται να διαχειριστεί και να προβάλει γεωαναφερμένα δεδομένα σε ελεύθερα διαθέσιμα εικονιστικά υπόβαθρα όπως δορυφορικές εικόνες του Google Earth ή ορθοφωτοχάρτες της Κτηματολόγιο Α.Ε. Παράλληλα τα δεδομένα όντας σε ΕΓΣΑ '87 συνδυάζονται αυτομάτως με άλλα δεδομένα με κοινό υπόβαθρο (ρυμοτομικά σχέδια, χάρτες, δίκτυα κτλ.).

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος αφορούν στις ακρίβειες που επιτυγχάνονται οι οποίες κυμαίνονται από 0,01-0,50μ. έναντι άλλων συμβατικών μεθόδων με αποκλίσεις 3-10μ. ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται ο χρόνος συλλογής δεδομένων και παραμονής στο πεδίο μειώνοντας το συνολικό κόστος χαρτογράφησης μεγάλων περιοχών.

Καταγραφή δεδομένων G.I.S

Η nrgTECH επενδύοντας σε καινοτόμο σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) δύναται να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την καταγραφή: Ιδιαίτερη αναφορά χρίζουν οι δυνατότητες καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων δικτύου φωτισμού καθότι δύνανται συνδυαστικά να παρέχονται:…

Eκπόνηση στατικών μελετών

Η nrgTECH εκμεταλλευόμενη τη μακρόχρονη εμπειρία του δυναμικού της, την ενασχόληση και συμμετοχή σε έργα μεγάλης κλίμακας, και παράλληλα επενδύοντας διαρκώς σε σύγχρονο λογισμικό και εξοπλισμό δύναται να παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών οι οποίες διακρίνονται για την…

Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η nrgTECH διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και το δυναμικό προκειμένου για την εκπόνηση του συνόλου των μελετών, την έκδοση των συνακόλουθων αδειών και τέλος την επίβλεψη και διοίκηση των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται στα πλαίσια μερικής ή ριζικής…

Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού

Η nrgTECH διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό και εμπειρία προκειμένου να παρέχει άρτιες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα έργων. Οι υπηρεσίες συμβούλου παρέχονται σε τομείς στους οποίους έχει να επιδείξει συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά και…

Eκπόνηση στατικών μελετών

Η nrgTECH εκμεταλλευόμενη τη μακρόχρονη εμπειρία του δυναμικού της, την ενασχόληση και συμμετοχή σε έργα μεγάλης κλίμακας, και παράλληλα επενδύοντας διαρκώς σε σύγχρονο λογισμικό και εξοπλισμό δύναται να παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών οι οποίες διακρίνονται για την…

Καταγραφή δεδομένων G.I.S

Η nrgTECH επενδύοντας σε καινοτόμο σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) δύναται να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την καταγραφή: Ιδιαίτερη αναφορά χρίζουν οι δυνατότητες καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων δικτύου φωτισμού καθότι δύνανται συνδυαστικά να παρέχονται:…

Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η nrgTECH διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και το δυναμικό προκειμένου για την εκπόνηση του συνόλου των μελετών, την έκδοση των συνακόλουθων αδειών και τέλος την επίβλεψη και διοίκηση των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται στα πλαίσια μερικής ή ριζικής…

Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού

Η nrgTECH διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό και εμπειρία προκειμένου να παρέχει άρτιες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα έργων. Οι υπηρεσίες συμβούλου παρέχονται σε τομείς στους οποίους έχει να επιδείξει συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά και…