Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού

Η nrgTECH διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό και εμπειρία προκειμένου να παρέχει άρτιες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα έργων. Οι υπηρεσίες συμβούλου παρέχονται σε τομείς στους οποίους έχει να επιδείξει συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά και δημόσια έργα και περιλαμβάνουν:

  • Στατικές μελέτες κτιριακών και τεχνικών έργων
  • Μεθοδολογία ελέγχων στατικής επάρκειας και ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών
  • Αποτίμηση, σχεδιασμό και ανάπτυξη ακινήτων σε τομείς τουρισμού, βιομηχανίας, Α.Π.Ε., κατοικιών, γραφείων,, κ.α.
  • Επίβλεψη, προγραμματισμός και διοίκηση έργων πολιτικού μηχανικού
  • Μελέτη σκοπιμότητας επενδύσεων Α.Π.Ε. και οικονομοτεχνική ανάλυση έργων
  • Ενσωμάτωση Α.Π.Ε. στο κτιριακό κέλυφος και υφιστάμενες εγκαταστάσεις
  • Ενεργειακή επιθεώρηση, αποτίμηση και αναβάθμιση κτιρίων
  • Βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και εφαρμογή τεχνικών παθητικών κτιρίων
  • Εφαρμογή γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), διασύνδεση και επεξεργασία δεδομένων

Η παρουσία της nrgTECH, με την ιδιότητα του συμβούλου μηχανικού σε έργα ανεξαρτήτως τομέα, διασφαλίζει τον επενδυτή και συνεργάτη σε ότι αφορά την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των εργασιών, την οικονομική βιωσιμότητα επενδυτικών σχεδίων, την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων,  την ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τον προγραμματισμού και των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και αξιοπιστία των έργων.

Καταγραφή δεδομένων G.I.S

Η nrgTECH επενδύοντας σε καινοτόμο σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) δύναται να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την καταγραφή: Ιδιαίτερη αναφορά χρίζουν οι δυνατότητες καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων δικτύου φωτισμού καθότι δύνανται συνδυαστικά να παρέχονται:…

Eκπόνηση στατικών μελετών

Η nrgTECH εκμεταλλευόμενη τη μακρόχρονη εμπειρία του δυναμικού της, την ενασχόληση και συμμετοχή σε έργα μεγάλης κλίμακας, και παράλληλα επενδύοντας διαρκώς σε σύγχρονο λογισμικό και εξοπλισμό δύναται να παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών οι οποίες διακρίνονται για την…

Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η nrgTECH διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και το δυναμικό προκειμένου για την εκπόνηση του συνόλου των μελετών, την έκδοση των συνακόλουθων αδειών και τέλος την επίβλεψη και διοίκηση των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται στα πλαίσια μερικής ή ριζικής…

Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού

Η nrgTECH διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό και εμπειρία προκειμένου να παρέχει άρτιες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα έργων. Οι υπηρεσίες συμβούλου παρέχονται σε τομείς στους οποίους έχει να επιδείξει συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά και…

Eκπόνηση στατικών μελετών

Η nrgTECH εκμεταλλευόμενη τη μακρόχρονη εμπειρία του δυναμικού της, την ενασχόληση και συμμετοχή σε έργα μεγάλης κλίμακας, και παράλληλα επενδύοντας διαρκώς σε σύγχρονο λογισμικό και εξοπλισμό δύναται να παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών οι οποίες διακρίνονται για την…

Καταγραφή δεδομένων G.I.S

Η nrgTECH επενδύοντας σε καινοτόμο σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) δύναται να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την καταγραφή: Ιδιαίτερη αναφορά χρίζουν οι δυνατότητες καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων δικτύου φωτισμού καθότι δύνανται συνδυαστικά να παρέχονται:…

Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η nrgTECH διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και το δυναμικό προκειμένου για την εκπόνηση του συνόλου των μελετών, την έκδοση των συνακόλουθων αδειών και τέλος την επίβλεψη και διοίκηση των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται στα πλαίσια μερικής ή ριζικής…

Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού

Η nrgTECH διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό και εμπειρία προκειμένου να παρέχει άρτιες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα έργων. Οι υπηρεσίες συμβούλου παρέχονται σε τομείς στους οποίους έχει να επιδείξει συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά και…