Ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων 5* “KINSTERNA HOTEL”

Εκπόνηση στατικής μελέτης ξενοδοχειακού συγκροτήματος επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας 5* με μικτούς φορείς οπλισμένου σκυροδέματος και στεγών δομικού χάλυβα

Comments are closed.