Ξενοδοχειακό συγκρότημα 5* “HELONA RESORT”

Εκπόνηση στατικής μελέτης ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5* πολλαπλά κτίρια διαμονής – εστίασης – αναψυχής, κολυμβητικές δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και επιμέρους κατασκευές γεφυρών και στεγών δομικού χάλυβα

Comments are closed.