Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Χαλκίδας

Εκπόνηση στατικής μελέτης ισόγειου κτιρίου στέγασης εγκαταστάσεων Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με φέροντα οργανισμό δομικού χάλυβα

Comments are closed.