Σιδηροδρομικός Σταθμός Τιθορέας Νέας Σ.Γ.Υ.Τ. Τιθορέα – Δομοκός

Εκπόνηση στατικών μελετών εφαρμογής (α) αποκατάστασης και ενίσχυσης υφιστάμενων κτιρίων φέρουσας τοιχοποιίας, (β) αντικατάστασης ξύλινων στεγών δομικής σύνθετης ξυλείας, (γ) αποβαθρών επιβατών, (δ) υπόγειας πεζοδιάβασης, (ε) τοιχείων αντιστήριξης και ραμπών πρόσβασης περιβάλλοντος χώρου οπλισμένου σκυροδέματος

Comments are closed.