Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού

Συμμετοχή στην εκπόνηση στατικών μελετών κτιρίων διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων με μικτό φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλικών δικτυωτών στεγών

Comments are closed.