Τρίωροφο κτίριο κατοικιών με υπόγειο χώρο στάθμευσης

Έκδοση οικοδομικής άδειας και κατασκευή τριωρόφου κτιρίου κατοικιών με υπόγειο χώρο στάθμευσης και με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος

Comments are closed.