Κτίριο καταστημάτων – γραφείων με υπόγειους χώρους στάθμευσης

Συμμετοχή στην εκπόνηση στατικών μελετών πολυώροφου κτιρίου γραφείων, καταστημάτων, υπογείων χώρων στάθμευσης με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος σε συνδυασμό με μεταλλικούς φορείς δομικού χάλυβα συμπεριλαμβανομένου διαδρόμου με επικάλυψη υαλοπινάκων για την προστασία αρχαιολογικών ευρημάτων οδού

Comments are closed.