Συγκρότημα εξοχικών κατοικιών

Συμμετοχή στην εκπόνηση στατικών μελετών συγκροτήματος κτιρίων εξοχικών κατοικιών οπλισμένου σκυροδέματος με λιθόκτιστα τοιχεία πλήρωσης

Comments are closed.