Θέρμοηλεκτρικός Σταθμός Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Συμμετοχή στην εκπόνηση στατικών μελετών των κτιρίων ηλεκτροστασίου καθώς και των δεξαμενών Φίλτρων, 1ου pH και Κροκύδωσης, και T/F Separator με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος

Comments are closed.