About us

A general description

Η nrgTECH αποτελεί μία σύγχρονη και πολυδιάστατη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στους τομείς της μελέτης, της κατασκευής, της ενέργειας, και σε επιμέρους κλάδους της σύγχρονης δόμησης και μηχανικής. Εκμεταλλευόμενοι τη μακρόχρονη εμπειρία μας σε επίπεδο μελέτης και κατασκευής οικοδομικών έργων και παράλληλα επεκτείνοντας μεθοδευμένα τις δραστηριότητές μας στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενσωμάτωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κτιριακό κέλυφος αποσκοπούμε στην ενεργή προστασία του περιβάλλοντος και μείωση εκπομπών CO2.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Evolution

Η εταιρεία μας με την επωνυμία Μ. ΣΑΡΔΗΣ Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και τον διακριτικό τίτλο nrgTECH συστάθηκε το 2009 από τους Μάνθο Σάρδη και Γιάννη Ρούσσο και αποτέλεσε τη συνένωση ατομικών τεχνικών γραφείων με πολυετή εμπειρία στους τομείς της μελέτης κτιριακών και τεχνικών έργων, κατασκευής ιδιωτικών έργων, και παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. Στην εταιρική σύνθεση μας προστέθηκε το 2010 και ο Στέφανος Σάρδης.

Η εταιρεία εκκίνησε τις ενοποιημένες δραστηριότητές της αρχικά σε επίπεδο τεχνικού και οικονομικού συμβούλου στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ καθώς και σε έργα με στόχο την ενσωμάτωση ΑΠΕ και λοιπών καινοτόμων τεχνολογιών στον κτιριακό τομέα κυρίως με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό προέβη στην υλοποίηση μικρής και μέσης κλίμακας έργων ΑΠΕ αναπτύσσοντας παράλληλα συνεργασίες με διεθνώς καταξιωμένες εταιρείες παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις «με το κλειδί στο χέρι».

Παράλληλα επένδυσε μεθοδευμένα στη μακρόχρονη πορεία των στελεχών και συνεργατών της στους τομείς των μελετών κτιριακών και τεχνικών έργων εξασφαλίζοντας συμμετοχή σε πλήθος ιδιωτικών και δημοσίων έργων επιτυγχάνοντας συνεργασίες με εξέχουσες επιχειρήσεις του κλάδου ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες. Τέλος ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στην περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων το ρόλο συμβούλων μηχανικών και ιδιαίτερα στον τομέα της βιώσιμης Ανάπτυξης Ακινήτων προκειμένου να παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των ακινήτων και των κατασκευών.

Οι στενοί οικογενειακοί δεσμοί με την Κίμωλο, καθότι τόπος καταγωγής μελών μας, αποτέλεσαν αφορμή για την επέκταση των δραστηριοτήτων μας από το 2014 στο συγκεκριμένο νησί αλλά και στις Κυκλάδες γενικότερα. Με σεβασμό στην παραδοσιακή Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική έχουμε ως αρχή τη διακριτική ενσωμάτωση στοιχείων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής για τη βέλτιστη προσαρμογή των έργων στις ανάγκες της εποχής με την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων μηχανικής για την πραγμάτωση αυτών.

Αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας αυτής καθώς και της συνολικής ενασχόλησης μας με ιδιαιτερότητες της Κιμώλου αποτελεί πλέον η δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων σε ότι αφορά την ανάπτυξη ακινήτων εκκινώντας από τα πρώτα στάδια εντοπισμού και αξιολόγησης ακινήτων, εν συνεχεία της εκπόνησης των μελετών, και τέλος της κατασκευής και απόδοσης έργων «με το κλειδί στο χέρι».

Our scope

Η nrgTECH συστάθηκε αφενός με κύριο γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων αφετέρου την επένδυση και επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέους τομείς με κυριότερους την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υπηρεσίες GIS, και της ανάπτυξης-αξιοποίησης ακινήτων. Το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας περιλαμβάνει ως απώτερο στόχο την δυνατότητα να αποτελέσουμε έναν αξιόπιστο φορέα «μιας στάσης» για την πραγμάτωση φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των ακινήτων και των κατασκευών.

Our team

The members of our team

Μάνθος Σάρδης

Ομόρρυθμος εταίρος και ιδρυτής, πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Ουαλίας, Κάρντιφ (UWC) το 2001 με πτυχία Bachelor of Engineering (BEng) - Architectural Engineering και Master of Science (MSc) - Structural Engineering.

Στέφανος Σάρδης

Ομόρρυθμος εταίρος, πολιτικός μηχανικός δομικών έργων, απόφοιτος του τμήματος πολιτικών μηχανικών δομικών έργων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Πειραιά το 2009.

Νεφέλη Χανιώτη

Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος πολιτικών μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) το 2021.

Μαρία Βορρεάκου

Γεωπόνος - Αρχιτέκτων Τοπίου, απόφοιτος του τμήματος φυτικής παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) το 1999 με MSc στην Αρχιτεκτονική Τοπίου.

Κώστας Πάντος

Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός, απόφοιτος της σχολής αγρονόμων – τοπογράφων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 1994.

Θωμάς Ζαχαρής

Μηχανολόγος μηχανικός απόφοιτος του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1999.

Γιάννης Ρούσσος

Ομόρρυθμος εταίρος και ιδρυτής, πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος πολιτικών μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1997.

Νίκη Καρρά

Αρχιτέκτων Μηχανικός, απόφοιτος της σχολής αρχιτεκτόνων μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2012.

Λένα Γαλανοπούλου

Αρχιτέκτων Μηχανικός, απόφοιτος της σχολής αρχιτεκτόνων μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2016 με MSc στη Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής.

Γιάννης Σκιαδάς

Μηχανολόγος μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών το 2007.

Γιώργος Κολιοπάνος

Μηχανολόγος μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1999.

Λευτέρης Πισκιτζής

Αρχιτέκτων Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Ουαλίας, Κάρντιφ (UWC) το 2001 με πτυχίο Master of Engineering (MEng), με Master of Architecture στο Architectural Association (ΑΑ) Λονδίνου, Master of Business Administration (MBA) στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, Κάρντιφ (UWC), Διδακτορικό στην Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Registrations

Professional chambers and registers

  • Μέλος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) από το 2009 με Α.Μ.266544 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9020301000
  • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) από το 2010 με Α.Μ. 14838
  • Μέλος του Μητρώου Νομικών Προσώπων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠ.Ε.Κ.Α.) με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 056 με 2 Ενεργειακούς Επιθεωρητές με Α.Μ. 7266 και 1955

Associates

Our business associates

ΝΑΜΑ Α.Ε.

NAMALAB Α.Ε.

ΚΙON ARCHITECTS Α.Ε.

ALTEREN Α.Ε.

ΔΙΑΡΧΩΝ Α.Τ.Ε.

SYLVESTRIS Ο.Ε.

ΕΔΑΦΟΣ Α.Ε.

Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ - DOMO+LYSIS LAB

Clients

Selected clients of ours

CETRACORE JETOIL Α.Ε.

ΑΚΤΩΡ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΜΙΚΕΛ ΚΑΦΕ Α.Ε.

ALUMIL Α.Ε.

ΒΙΣ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ Α.Ε.

ΝΟΣΤΟΣ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

SOLIS Α.Ε.

MCK GROUP OF COMPANIES

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΟΜΗΚΑ Α.Ε.

KION CONSULTANTS A.E.

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

JET ENERGY Ε.Π.Ε.

ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΙΓΙΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Γ. Ν. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

RENI DS Α.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΔΙΕΝΝΗΣ Α.Τ.Ε.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

ZOUDA RESORT Α.Ε.

Ε.Β.Ε.Α.

Exhibitions

We have taken part in

  •  3η Διεθνή Έκθεση DOMICATEC 2013 (18-21/04/2013 METROPOLITAN EXPO) Δόμηση & Ανακαίνιση
  • 5η Διεθνή Έκθεση ECOTEC 2012 (15-18/03/2012 EXPOATHENS) Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήματα