Πελατολόγιο

14 Clients

Το ευρύ πελατολόγιο της nrgTECH παρατίθεται επιλεκτικά στον κάτωθι κατάλογο.

 • MAMIDOIL – JETOIL Α.Ε.Ε.Π.
 • ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ Α.Ε.
 • ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
 • RENI DS Α.Ε.
 • ΝΟΣΤΟΣ Α.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
 • ΑΚΤΩΡ Α.Ε.
 • ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 • SOLIS Α.Ε.
 • ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
 • MCK GROUP OF COMPANIES
 • JETENERGY Ε.Π.Ε.
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • ALUMIL Α.Ε.
 • ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΑΙΓΙΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
 • ΔΙΕΝΝΗΣ Α.Τ.Ε.
 • ZOUDA RESORT Α.Ε.
 • Ε.Β.Ε.Α.
 • ΜΙΚΕΛ ΚΑΦΕ Α.Ε.
 • ΒΙΣ Α.Ε.
 • INTRAKAT Α.Ε.
 • ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.
 • AVINOIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)
 • ΔΟΜΗΚΑ Α.Ε.
 • KION CONSULTANTS A.E.