Γενικά

Η nrgTECH αποτελεί μια σύγχρονη και πολυδιάστατη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στους τομείς της ενέργειας, των ΑΠΕ, των μελετών κτιριακών και τεχνικών έργων, καθώς και στους επιμέρους κλάδους της σύγχρονης δόμησης. Εκμεταλλευόμενη τη μακρόχρονη εμπειρία σε επίπεδο μελέτης και κατασκευής και παράλληλα επεκτείνοντας μεθοδευμένα τις δραστηριότητες της με βάση την επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης αρχών της αειφόρου ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της σύγχρονης δόμησης, αναπτύσσει δράσεις συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, την μείωση εκπομπών CO2, την εξοικονόμηση ενέργειας και την εν γένει αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Comments are closed.