Έργα

 • Ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων 5* “KINSTERNA HOTEL”

  Ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων 5*

  Εκπόνηση στατικής μελέτης ξενοδοχειακού συγκροτήματος επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας 5* με μικτούς φορείς οπλισμένου σκυροδέματος και στεγών δομικού χάλυβα

  Read more

 • Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ιστιαίας

  Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτω

  Εκπόνηση στατικής μελέτης ισόγειου κτιρίου στέγασης εγκαταστάσεων Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με φέροντα οργανισμό δομικού χάλυβα

  Read more

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.80 kWp

  Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.80 kWp

  Μελέτη και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί διωρόφου κτιρίου με χρήση πολυ-κρυσταλλικών πλαισίων της SCHEUTEN Solar GmbH,…

  Read more

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.80 kWp

  Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.80 kWp

  Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί ισογείου κτιρίου με χρήση μονο-κρυσταλλικών πλαισίων της ALEO GmbH,…

  Read more

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.00 kWp

  Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.00 kWp

  Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί τριωρόφου κτιρίου με χρήση μονο-κρυσταλλικών πλαισίων της EMVEE Photovoltaics…

  Read more

 • Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Αρκίτσας

  Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτω

  Εκπόνηση στατικής μελέτης ισόγειου κτιρίου στέγασης εγκαταστάσεων Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με φέροντα οργανισμό δομικού χάλυβα

  Read more

 • Ανακατασκευή ισογείου καταστήματος “MIKEL”

  Ανακατασκευή ισογείου καταστήματος “MIKE

  Έκδοση άδειας δόμησης και ανακατασκευή ισογείου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με Α’ όροφο γραφείων και αποθηκών

  Read more

 • Τρίωροφο κτίριο κατοικιών με υπόγειο χώρο στάθμευσης

  Τρίωροφο κτίριο κατοικιών με υπόγειο χώρ

  Έκδοση οικοδομικής άδειας και κατασκευή τριωρόφου κτιρίου κατοικιών με υπόγειο χώρο στάθμευσης και με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος

  Read more

 • Διώροφο κτίριο κατοικιών με υπόγειο, σοφίτες και πισίνα

  Διώροφο κτίριο κατοικιών με υπόγειο, σοφ

  Εκπόνηση στατικής μελέτης και επίβλεψη κατασκευής διωρόφου κτιρίου κατοικιών με υπόγειο, σοφίτες, πισίνα και φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος

  Read more