Έργα

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4.94 kWp

  Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4.94 kWp

  Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί  εξαώροφου κτιρίου με χρήση πολυ-κρυσταλλικών πλαισίων της YINGLI Solar…

  Read more

 • Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Φαρσάλων

  Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτω

  Εκπόνηση στατικής μελέτης ισόγειου κτιρίου στέγασης εγκαταστάσεων Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με φέροντα οργανισμό δομικού χάλυβα

  Read more

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.00 kWp

  Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.00 kWp

  Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί τριωρόφου κτιρίου με χρήση μονο-κρυσταλλικών πλαισίων της ALEO GmbH,…

  Read more

 • Τριώροφο κτίριο κατοικιών με υπόγειο, pilotis και στέγη

  Τριώροφο κτίριο κατοικιών με υπόγειο, pi

  Εκπόνηση στατικής μελέτης και επίβλεψη κατασκευής τριωρόφου κτιρίου κατοικιών με υπόγειο, pilotis και στέγη και με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος

  Read more

 • Ξενοδοχειακό συγκρότημα 5* “HELONA RESORT”

  Ξενοδοχειακό συγκρότημα 5* “HELONA RESOR

  Εκπόνηση στατικής μελέτης ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5* πολλαπλά κτίρια διαμονής – εστίασης – αναψυχής, κολυμβητικές δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και επιμέρους…

  Read more

 • Προσθήκη διωρόφου κτιρίου με υπόγειο και επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων 1,2,3Α,4β και 5

  Προσθήκη διωρόφου κτιρίου με υπόγειο και

  Εκπόνηση στατικής μελέτης εφαρμογής για την προσθήκη διωρόφου κτιρίου διαμονής, την επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων με φέροντα οργανισμό οπλισμένου…

  Read more

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 7,56 kWp

  Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 7,56 kWp

  Μελέτη και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί ισογείου κτιρίου με χρήση μονο-κρυσταλλικών πλαισίων της BP Solar, βάσεις…

  Read more

 • Σιδηροδρομικός Σταθμός Τιθορέας Νέας Σ.Γ.Υ.Τ. Τιθορέα – Δομοκός

  Σιδηροδρομικός Σταθμός Τιθορέας Νέας Σ.Γ

  Εκπόνηση στατικών μελετών εφαρμογής (α) αποκατάστασης και ενίσχυσης υφιστάμενων κτιρίων φέρουσας τοιχοποιίας, (β) αντικατάστασης ξύλινων στεγών δομικής σύνθετης ξυλείας, (γ)…

  Read more

 • 1_IMG_1150

  Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4.94 kWp

  Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί  εξαώροφου κτιρίου με χρήση μονο-κρυσταλλικών πλαισίων της PHONO Solar…

  Read more