Ενέργεια

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.80 kWp

  Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.80 kWp

  Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί ισογείου κτιρίου με χρήση μονο-κρυσταλλικών πλαισίων της ALEO GmbH,…

  Read more

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.00 kWp

  Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.00 kWp

  Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί τριωρόφου κτιρίου με χρήση μονο-κρυσταλλικών πλαισίων της EMVEE Photovoltaics…

  Read more