Ενέργεια

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4.94 kWp

  Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4.94 kWp

  Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί  εξαώροφου κτιρίου με χρήση πολυ-κρυσταλλικών πλαισίων της YINGLI Solar…

  Read more

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.00 kWp

  Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.00 kWp

  Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί τριωρόφου κτιρίου με χρήση μονο-κρυσταλλικών πλαισίων της ALEO GmbH,…

  Read more

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 7,56 kWp

  Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 7,56 kWp

  Μελέτη και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί ισογείου κτιρίου με χρήση μονο-κρυσταλλικών πλαισίων της BP Solar, βάσεις…

  Read more

 • 1_IMG_1150

  Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4.94 kWp

  Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί  εξαώροφου κτιρίου με χρήση μονο-κρυσταλλικών πλαισίων της PHONO Solar…

  Read more

 • Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 79.90 KWp

  Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 79.90 KWp

  Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση πολύ-κρυσταλλικών πλαισίων της ALEO GmbH, βάσεις ανοδειωμένου αλουμινίου…

  Read more

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kWp

  Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kWp

  Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί διωρόφου κτιρίου με χρήση πολυ-κρυσταλλικών πλαισίων της ALEO GmbH,…

  Read more

 • Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 56.16 KWp

  Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 56.16 KWp

  Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί διωρόφου κτιρίου με χρήση μονο-κρυσταλλικών πλαισίων της RENESOLA Ltd.,…

  Read more

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.80 kWp

  Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.80 kWp

  Μελέτη και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί διωρόφου κτιρίου με χρήση πολυ-κρυσταλλικών πλαισίων της SCHEUTEN Solar GmbH,…

  Read more