Μελέτη

 • Ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων 5* “KINSTERNA HOTEL”

  Ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων 5*

  Εκπόνηση στατικής μελέτης ξενοδοχειακού συγκροτήματος επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας 5* με μικτούς φορείς οπλισμένου σκυροδέματος και στεγών δομικού χάλυβα

  Read more

 • Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Ιστιαίας

  Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτω

  Εκπόνηση στατικής μελέτης ισόγειου κτιρίου στέγασης εγκαταστάσεων Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με φέροντα οργανισμό δομικού χάλυβα

  Read more

 • Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Αρκίτσας

  Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτω

  Εκπόνηση στατικής μελέτης ισόγειου κτιρίου στέγασης εγκαταστάσεων Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με φέροντα οργανισμό δομικού χάλυβα

  Read more