Μελέτη

 • Ενίσχυση πολυώροφου κτιρίου γραφείων – καταστημάτων

  Ενίσχυση πολυώροφου κτιρίου γραφείων 

  Συμμετοχή στην εκπόνηση στατικών μελετών ενίσχυσης πολυώροφου κτιρίου γραφείων - καταστημάτων με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος προκειμένου για την προσθήκη…

  Read more

 • Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Φαρσάλων

  Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτω

  Εκπόνηση στατικής μελέτης ισόγειου κτιρίου στέγασης εγκαταστάσεων Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με φέροντα οργανισμό δομικού χάλυβα

  Read more

 • Ξενοδοχειακό συγκρότημα 5* “HELONA RESORT”

  Ξενοδοχειακό συγκρότημα 5* “HELONA RESOR

  Εκπόνηση στατικής μελέτης ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5* πολλαπλά κτίρια διαμονής – εστίασης – αναψυχής, κολυμβητικές δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και επιμέρους…

  Read more

 • Προσθήκη διωρόφου κτιρίου με υπόγειο και επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων 1,2,3Α,4β και 5

  Προσθήκη διωρόφου κτιρίου με υπόγειο και

  Εκπόνηση στατικής μελέτης εφαρμογής για την προσθήκη διωρόφου κτιρίου διαμονής, την επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων με φέροντα οργανισμό οπλισμένου…

  Read more

 • Σιδηροδρομικός Σταθμός Τιθορέας Νέας Σ.Γ.Υ.Τ. Τιθορέα – Δομοκός

  Σιδηροδρομικός Σταθμός Τιθορέας Νέας Σ.Γ

  Εκπόνηση στατικών μελετών εφαρμογής (α) αποκατάστασης και ενίσχυσης υφιστάμενων κτιρίων φέρουσας τοιχοποιίας, (β) αντικατάστασης ξύλινων στεγών δομικής σύνθετης ξυλείας, (γ)…

  Read more

 • Ξενοδοχειακή μονάδα 5* “GRAND FOREST”

  Ξενοδοχειακή μονάδα 5* “GRAND FOREST”

  κπόνηση στατικής μελέτης ξενοδοχειακής μονάδας 5* με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος

  Read more

 • Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Χαλκίδας

  Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτω

  Εκπόνηση στατικής μελέτης ισόγειου κτιρίου στέγασης εγκαταστάσεων Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με φέροντα οργανισμό δομικού χάλυβα

  Read more

 • Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού

  Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού

  Συμμετοχή στην εκπόνηση στατικών μελετών κτιρίων διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων με μικτό φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλικών δικτυωτών στεγών

  Read more