Υπηρεσιες

Ενέργεια

Σχεδιασμός και εγκαταστάσεις σταθμών Α.Π.Ε., ενσωμάτωση Α.Π.Ε. σε δομικές κατασκευές και κελύφη, εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακές επιθεωρήσεις, έκδοση Π.Ε.Α., ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, μελέτες σκοπιμότητας, κ.α.

 

Μελέτες

Στατικές μελέτες οικοδομικών και τεχνικών έργων, τοπογραφικές μελέτες, υπηρεσίες G.I.S., αρχιτεκτονικές μελέτες, έκδοση αδειών δόμησης, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, πραγματογνωμοσύνες, οικονομοτεχνικές μελέτες, υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού, κ.α.

 

Κατασκευές

Κατασκευές ιδιωτικών οικοδομικών έργων, διοίκηση έργων, επίβλεψη ιδιωτικών έργων, αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων, ανακαινίσεις και ανακατασκευές κτιρίων, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, κ.α.

 

Εργα