Συνεργάτης, αρχιτέκτων μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος αρχιτεκτόνων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) το 2006.