Συνεργάτης, ηλεκτρολόγος, απόφοιτος του τμήματος ηλεκτρολόγων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά το 2007.