Συνεργάτης, μηχανολόγος μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) το 1999.